atom

Jeden z účastníků experimentu Rahul Nair drží rámeček, ve kterém je několik otvorů, potažených jednoatomovou blánou grafenu. Zprava: zvětšený vzorek otvoru, který fyzikové překryli dvěma typy  blan. Uprostřed je vertikální proužek samostatné vrstvy grafenu, zprava je část s dvojitým grafenem. Ten, jak se ukázalo, zadržuje dvakrát více světla, než jednoatomová vrstva.

Měření základní konstanty Vesmíru

Jednoduchý pokus s membránou o tloušťce jeden atom umožnil vědci změřit jednu z fundamentálních světových konstant - konstantu jemné struktury α.
Jaderný reaktor je zařízení, ve kterém probíhá řetězová jaderná reakce, kterou lze kontrolovat a udržovat ve stabilním běhu (na rozdíl od jaderné exploze).

Deset mýtů o jaderné energii

«Je to nebezpečné, neekonomické a příliš drahé» - přesvědčují nás «zelení». Ve stejnou dobu vláda Velké Británie dává poprvé od roku 1995 «zelenou» stavbě nových atomových elektráren v zemi. Oponen...
Profesor Keith Schwab pracuje na nízkoteplotním zařízení

Urychlení mikroskopie atomové úrovně

STM (z angl. Scanning Tunnelling Microscope), jehož české označení zní řádkovací tunelový mikroskop, využívá schopnosti elektronů pohybovat se napříč nosiče ve snaze zaznamenat změny ve vzdálenoste...
Řez Zemí od jádra k exosféře. Levá část obrázku není ve správném měřítku.

Všechny změny v zemském jádru

Až donedávna bylo těžké pochopit, co se vlastně děje 3 000 km pod našima nohama, dokud si výzkumníci nebyli úplně jisti, že porozuměli způsobu zhuštění atomů železa v zemském jádru. Ale nové výzkum...