Znečištění přírody ovlivňuje ptačí písně

Že znečištění životního prostředí má pozitivní vliv na zpěv samců špačků, tak to zjistili vědci z univerzity v Cardiffu ve Walesu (Cardiff University in Wales). Jde o první z objevů tohoto druhu, ke kterému dospěli ekologové, zkoumající chování živočichů.

Vlci vyjí kvůli špatnému životu, špačci, podle všeho, zpívají

Vlci vyjí kvůli špatnému životu, špačci, podle všeho, zpívají

Že znečištění životního prostředí má pozitivní vliv na zpěv samců špačků, tak to zjistili vědci z univerzity v Cardiffu ve Walesu (Cardiff University in Wales). Jde o první z objevů tohoto druhu, ke kterému dospěli ekologové, zkoumající chování živočichů.

Předmětem zkoumání se stal obyčejný špaček (Sturnus vulgaris), který žije všude v Evropě. Biology zvlášť zaujali jedinci, kteří se živili žížalami v oblasti kanalizačních čistících zařízení. Půda je v takových oblastech znečištěny látkami, které se v organismu zvířat chovají podobně, jako pohlavní hormon estrogen.

Shai Markman, v současné době pracuje na univerzitě v Haifě (Haifa University), a Katherine Buchanan, zaměstnaná na australské univerzitě Deakina (Deakin University) společně se svými kolegy zjistili, jaké látky se dostávají do organismu ptáků. A prozatím provedli kontrolní experiment: nakrmili zpěvné ptáky špačků moučnými červy, kteří byli "čistí" a "znečištění".

Ukázalo se, že škodlivé látky způsobují zvětšení té části mozku, která odpovídá za skladbu písní samců špačků. Jimi vydávané zvuky získaly na složitosti, "melodie" byly delší, a dokonce, ke zpívání písní docházelo podstatně častěji.

Tímto způsobem znečišťovatelé ovlivnili anatomii a chování živočichů.

Je zajímavé, že samice si toto vylepšení repertoáru "neobjednávaly", jim zcela dostačovalo i to, co doposud měly. Přesto v budoucnosti výběr podobných "nabubřelých" partnerů se může neblaze odrazit na potomstvu.

Biologové zatím nemohli určit, jak škodlivé látky ovlivňují špačky, jejich schopnost vyhledávání potravy pro budoucí pokolení, ale je známo, že snižují rozumové schopnosti a zpomaluje imunitní soustavu.

Takže, pro populaci těchto ptáků se znečištění životního prostředí může stát začátkem konce. Vždyť podobný efekt mají, pravděpodobně, škodlivé látky i na jiné ptactvo (víme, že se straky a vrány živí u čistíren, v případě nedostatku potravy i v jiných místech).

Už dříve jsme psali o výzkumu, který se zabýval tím, že sýkorky ve městech zpívají rychleji.

Jaký vliv má znečištění na samice - to zatím jasné není. Ale u některých jedinců vědci pozorovali projevy mužských projevů, například samice začaly zpívat, i když to obvykle nedělají.

Článek autorů vyšel veřejně v časopise PLoS ONE.

zdroj: http://www.livescience.com/an...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« Živá vločka Mláďata velryb »