Výsledky experimentů z táborů smrti

Během II. Světové války nacističtí doktoři a vědci provedli na chovancích v koncentračních táborech řadu lékařských a jiných experimentů. Tyto pokusy prováděli bez svolení pacientů, kteří byli často zmrzačeni nebo na konci tohoto utrpení zemřeli.

Osvenčim

Osvenčim

Pokud nemáte informace o experimentech v táborech smrti, věnujte chvíli ze svého času a něco si o nich přečtěte. V dnešní době je dost těch, kdo nesouhlasí se zavržením nacistických experimentů, protože jsou barbarské. Tyto experimenty skrývají totiž trochu více, než jen sadistické mučení pod roušku vědy. Většina lidí si ovšem myslí, že by objevy z těchto pokusů neměly být nikdy zveřejněny nebo použity. Nicméně, některé informace z výzkumů by v dnešní době mohly zachraňovat lidské životy. Například, nacistické studie hypotermie jsou citovány v lékařské literatuře již po desetiletí a nedávno několik vědců tyto informace vyhledalo, aby je využili ve svém vlastním výzkumu.

Osmkrát si odpovězte na následující otázku: "Když budeme vycházet z toho, co už dnes známe, myslíte si, že lékaři a vědci budou schopni nějakým způsobem využít informace, získané z experimentů v nacistických táborech smrti?" Pokaždé si musíte odpovědět "Ano" nebo "Ne" a pokaždé vyvstanou protiargumenty, které vaše rozhodnutí zviklají. Předtím, než odpovíte na tuto otázku po osmé a naposledy, si můžete přečíst všech 14 protiargumentů - sedm pro a sedm proti využití informací - ještě předtím, než se definitivně rozhodnete. Teprve pak můžete odpovědět ANO, NE nebo vůbec neodpovídat.

Zdroje naleznete pro každý očíslovaný odkaz, který se nachází v této rubrice na seznamu ve spodní části stránky pod otázkou; "žhavá" jména v tomto seznamu odkazů k hlavní bibliografii knih a článků konzultovaných pro tuto rubriku. Uvědomte si prosím, že mnoho citací v této rubrice jsou staré už několik let nebo dokonce desetiletí a fakta, vztahy mezi nimi a citace se mohly změnit.

zdroj: http://www.pbs.org/wgbh/nova/...

Související články

Články z rubriky Společnost, lidé, Medicína, zdraví,

« Magnetismus Japonská Atlantida »