Velikost často překáží při úspěšné selekci

Když je třeba získat pozornost přítelkyň, má pro samce velký význam velikost rohů, ale pokud jsou nepříznivé podmínky, pak "rozměrnější" jedinci mají méně šancí na přežití, než jejich skromnější konkurenti.

Druh ovcí, který se nejvíce přibližuje starověkým zástupcům tohoto druhu, našli vědci na vzdálených ostrovech u severo-východního pobřeží Skotska. Zdejší plemeno ovcí svou stavbou těla odpovídá starověkým nálezům.

Druh ovcí, který se nejvíce přibližuje starověkým zástupcům tohoto druhu, našli vědci na vzdálených ostrovech u severo-východního pobřeží Skotska. Zdejší plemeno ovcí svou stavbou těla odpovídá starověkým nálezům.

Britští vědci zkoumali modely přirozeného a pohlavního výběru na příkladu britských ovcí z ostrova Soay (Soay sheep). Ve zprávě, otištěné v časopise Current Biology, se tvrdí: když je třeba získat pozornost přítelkyň, má pro samce velký význam velikost rohů, ale pokud jsou nepříznivé podmínky, pak "rozměrnější" jedinci mají méně šancí na přežití, než jejich skromnější konkurenti.

Každá populace existuje v podmínkách ohraničených přírodních zdrojů a jejich rozdělování v případě neproporcionálního růstu počtu je velké riziko pro jakékoliv společenství obecně.

Pozorování ovcí ukázala, že v nepříznivých klimatických podmínkách vývin druhotných pohlavních znaků svědčí o vysokém riziku úmrtí pro jejich majitele. "Zjistili jsme, že velké rohy snižují přežití samců jednoročáků, když se podmínky zhoršují",- říká vedoucí výzkumu Matthew Robinson z edinburghské univerzity (University of Edinburgh). "Takže jde vlastně o jakousi ruletu, kterou je možné vyhrát pouze tehdy, pokud je zrovna úspěšný a plodný rok", - dodává.

Zato v budoucnu vývin rohů bude svědčit o velké biologické přitažlivosti a zvýšené "produktivitě". Vědci nenašli ani jeden důkaz o tom, že růst rohů v následujících letech snižuje úroveň přežívání. Tzn. že jestli velkorozí samci přežili svou první zimu, pak mají v budoucnosti větší pravděpodobnost páření s jinými jedinci. Protože k páření docházelo pod dozorem vědců, byli schopni eliminovat vliv genetických faktorů a jiných vlivů, které se netýkají biologické přitažlivosti beranů v očích ovcí.

I když zkoumání příčin kolísání počtu populace se provádí pravidelně, inovace tohoto experimentu spočívá v tom, že pozorování bylo prováděno výlučně podle jediného příznaku - podle délky rohů.

Získané výsledky svědčí o tom, že v populaci je původně uložena proměnlivost: protože podmínky okolního prostředí se nedají předpovědět, proto žádný určující příznak pro výběr neexistuje - jediná optimální evoluční strategie prostě neexistuje.

zdroj: http://www.sciencedaily.com/r...

Související články

Články z rubriky Medicína, zdraví,

« Energie mozku Pravěká ryba »