Sexuální zvyklosti kalamárů

K celé sérii překvapivých objevů přivedl nový výzkum složitých sexuálních vztahů a páření obyvatel mořských hlubin, provedený holandskými vědci z Groningenovy univerzity (Rijksuniversiteit Groningen).

Mladý jedinec T. danae, vylovený ve vodách Tichého oceánu. Člověk by neřekl, že se v dospělosti z tak milého tvora stane krvelačná bestie.

Mladý jedinec T. danae, vylovený ve vodách Tichého oceánu. Člověk by neřekl, že se v dospělosti z tak milého tvora stane krvelačná bestie.

K celé sérii překvapivých objevů přivedl nový výzkum složitých sexuálních vztahů a páření obyvatel mořských hlubin, provedený holandskými vědci z Groningenovy univerzity (Rijksuniversiteit Groningen).

Biologové zkoumali reprodukční chování přibližně 10 druhů hlavonohých měkkýšů, žijících po celém světě v hloubce od 300 do 1200 metrů. V některých případech to byli jedinci, kteří byli vyloveni během výzkumných misí, a jindy šlo o muzejní exponáty.

Vedoucí výzkumník Henk-Jan Hoving se svými kolegy zjistil, že hlavonožci (Cephalopoda) kvůli páření neváhají rozřezat tělo partnera, změnit pohlaví a dokonce zužitkovat sperma, které proniká pod kůži "vyvoleného".

Hoving si myslí, že samci z čeledi Taningia danae využívají své ostré trny proto, aby v samici prorazili otvor hluboký asi 5 centimetrů. Potom přes speciální výrůstek dovnitř vstřikují své spermatofory.

Moroteuthis ingens se podobnými vynálezy nezatěžuje a vyvrhuje na tělo samice semeno, které samo proniká dovnitř, pvlastně se "prokousává" přes povrch.

"Spermatofory pronikají pod kůži samy, - vysvětluje holandský vědec v tiskové zprávě univerzity. - Pravděpodobně to dělají pomocí speciálních látek, podobných fermentům, které štěpí tkáně".

Ještě jeden objev se zoologům podařil: Ancistrocheirus lesueurii - první vědě známý kalamár, který mění pohlaví.

Někteří samčí jedinci uvedeného druhu nejen že byli svým zevnějškem samicím podobní, ale měli také samičí pohlavní žlázy. Vědci mají pro tento jev dvě vysvětlení: buď se kalamár tímto způsobem snaží nepozorovaně proklouznout mezi potencionální partnerky, a nebo se takto na živočiších negativně odrazila lidská antikoncepce, která se dostala do vod Světového oceánu.

zdroj: http://news.nationalgeographi...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« Zemský plášť Cesta gigantů »