Schopnosti jediného neuronu

Biologové provedli pokusy na krysách a stanovili, že stimulování třeba i jednoho jediného neuronu vyvolává u živočichů pocit dotyku (v tomto případě - dotyk vousů) s následnou adekvátní reakcí v chování.

Schematické znázornění neuronu a jeho funkcí

Schematické znázornění neuronu a jeho funkcí

Badatelé z Humboldtovy univerzity v Berlíně (Humboldt-Universität zu Berlin) a holandského lékařského centra Erasmus (Erasmus MC) uskutečnili pokusy, ve kterých předvedli, že «počítačové schopnosti» jednoho neuronu nebyly dříve doceňovány. Biologové provedli pokusy na krysách a stanovili, že stimulování třeba i jednoho jediného neuronu vyvolává u živočichů pocit dotyku (v tomto případě - dotyk vousů) s následnou adekvátní reakcí v chování.

Vědci si dlouhou dobu mysleli, že u živočichů (ale také u lidí) za reakci na vnější podněty, přenos smyslových vjemů a samozřejmě také za myšlenkové procesy, odpovídají pouze velké skupiny neuronů. Předpokládalo se, že v krajním případě musí vytvořit síť alespoň jeden tisíc buněk, které budou schopny zpracovávat příchozí informaci a vydávat povely jako reakci na tyto impulsy. Až teprve při činnosti nervové soustavy relativně primitivních bytostí (jako jsou např. mouchy) jeden jediný neuron, podle nyní rozšířeného názoru, může sehrát daleko důležitější úlohu.

Experiment německo - holandské skupiny poprvé u savců demonstroval podobnou reakci jediného neuronu.To samozřejmě neznamená, že každý neuron v mozku bezpodmínečně hraje individuální úlohu, ale v některých případech jednotlivé neurony, jak je vidět, mohou být odpovědné za specifické reakce zvířete, navzdory modelu, který předpokládá nutnou součinnost celé sítě neuronů.

A tyto údaje svědčí o tom, že «propočty» v mozku probíhají na podstatně nížší úrovni - na úrovni jednoho jediného neuronu. Je možné, že to pomůže biologům rozluštit např. následující hádanku: jak je možné, že identifikaci každé jedné významné události v mozku řídí samostatná buňka.

Podrobnosti o tomto pokusu autoři uvádějí ve svém článku v časopise Nature.

zdroj: http://news.bbc.co.uk/2/hi/he...

Související články

Články z rubriky Medicína, zdraví, Vynálezy,

« Oči Svítící prasata »