Proč odpal točeného míčku není snadný

Arthur Shapiro z pensylvánské univerzity Brucknell vytvořil animaci, která objasňuje, proč je pro odpalovače v baseballové hře tolik těžké strefit se do točeného míčku, odborně nazvaného curve ball. Není divu, že tato animace byla ve Spojených Státech Amerických také značně oceněna.

Baseball je kolektivní pálkovací míčová hra, při níž se útočící hráč (pálkař) snaží pálkou zasáhnout míč nadhozený bránícím nadhazovačem. Ve hře proti sobě stojí dvě družstva, která mají po devíti hráčích. Cílem hry je získat více bodů, než má soupeřící tým. Pokud pálkař oběhne všechny 4 mety, aniž by byl vyautován, jeho družstvo získává bod.

Baseball je kolektivní pálkovací míčová hra, při níž se útočící hráč (pálkař) snaží pálkou zasáhnout míč nadhozený bránícím nadhazovačem. Ve hře proti sobě stojí dvě družstva, která mají po devíti hráčích. Cílem hry je získat více bodů, než má soupeřící tým. Pokud pálkař oběhne všechny 4 mety, aniž by byl vyautován, jeho družstvo získává bod.

Animace, která osvětluje proč baseballový hod zvaný "curve ball" (točený baseballový míček, který je vržen s falší) často balamutí odpalovače, byla americkou organizací Vision Sciences Society zvolena vizuální iluzí roku. Jednou ze zbraní v nadhazovačově arzenálu je v baseballové hře nadhodit míček s takovou rotací, která zapříčiní změnu směru jeho trajektorie. I když je tato křivka míčku velice mírná, odpalovač vidí míček tak, jako kdyby k němu letěl rovným směrem. Pak ale náhle míček směr změní. Právě proto, v tomto momentě změny směru dráhy, je pro odpalovače velice těžké se do nadhozeného míčku strefit.

Psycholog Arthur Shapiro z americké Univerzity Brucknell v Lewisburgu (Bucknell University) vytvořil animaci, která nabízí vysvětlení, proč je tomu tak.

Animovaný míček se stejně jako ve skutečnosti otáčí a také vertikálně klesá. Diváci, kteří koukají na míček přímo, ho vidí v pohybu klesajícím, zatímco diváci, kteří na míček koukají z pohledu periferního, vnímají míček jako rotující v úhlu. Když vidíme něco z periferního pohledu, mozek vnímá pohyb samotného objektu (v tomto případě rotace) stejně jako celkový směr pohybujícího se míčku. Náš mozek pak sám rozhodne, jak že se objekt pohybuje. V tomto případě, se zdá, že míček letí do strany. A zde tedy ona náhlá změna směru.

Shapiro přitom poznamenává, že tento točený míček (curve ball) je přímo v centru odpalovačova vidění, ale pomalu se pohybem přibližuje a přesouvá do perfirerního systému (vidění). A právě tento přechod by mohl vysvětlovat náhlou změnu směru trajekce míčku.

zdroj: http://www.newscientist.com/a...

Související články

Články z rubriky Tajemství firmy,

« Žraloci Genetické znaky »