Miliónové kolonie mravenců

Jednotlivé miliónové kolonie mravenců zkolonizovalo téměř celý svět, objevili vědci, kteří se výzkumem této kolonie mravenců zabývali. Čím jsou tyto superkolonie mravenců zajímavé? A jak je vůbec možný jejich výskyt na téměř všech kontinentech?

Mravenec argentinský (Linepithema humile) je druh mravence pocházejícího původně z Argentiny, dnes invazně rozšířeného po celém světě.

Mravenec argentinský (Linepithema humile) je druh mravence pocházejícího původně z Argentiny, dnes invazně rozšířeného po celém světě.

Argentinští mravenci žijící v obrovském množství po celé Evropě, Americe a Japonsku patří do stejné, vzájemně propojené kolonie, a co víc, tito mravenci odmítají mezi sebou i bojovat. Tato kolonie by tak mohla být u druhu insektu vůbec největší známou kolonií svého typu, a ve svém měřítku světové převahy by mohla konkurovat i lidem. Pro argentinské mravence (Linepithema humile) byla kdysi domovem Jižní Amerika. Lidé ale neúmyslně zavezli tento druh mravenců do všech kontinentů světa, kromě Antarktidy.

Tito mravenci jsou proslulé pro formování svých obrovských kolonií a stali se také významných škůdcem, který napadává jak domorodé živočichy, tak i plodiny.

Badatelé v Japonsku a Španělsku vedeni Eirikem Sunamurou z univerzity v Tokyo (University of Tokyo) zjistili, že mravenci žijící v Evropě, Japonsku a Kalifornii mají na své pokožce překvapivě podobný chemický profil hydrokarbonů, podle kterých se vlastně rozpoznají.

Vědci mimo jiné také zkoumali u mravenců jejich vzájemnou agresivitu a došli k závěru, že mravenci z malých kolonií jsou vždy agresivní k jedincům také z malých kolonií. A tak mravenci ze západního pobřeží Japonska soupeří s mravenci z Kóbe, zatímco mravenci z evropské kolonie nevychází s mravenci z kolonie iberské.

Nicméně když se sejdou mravenci z hlavní evropské a kalifornské superkolonie a ti z kolonie japonské, chovají se k sobě přátelsky, jakoby se znali odjakživa. Tato obrovská superkolonie mravenců je, dá se říci, výsledkem lidské společnosti, uvádějí výzkumníci v magazínu Insect Sociaux. A tak právě lidé tedy stvořili tuto úžasnou neagresivní populaci mravenců, uvádějí badatelé.

zdroj: http://news.bbc.co.uk/earth/h...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« Úbytek včel Quorum sensing »