Jak hadi přežívají hladovění

Podle výzkumu, hladovějící hadi využívají nové, u obratlovců doposud nevídané, strategie pro přežití. Tato zjištění by mohla být použita na ochranu přírody, při zjišťování zdraví hadích populací.

Badatel z Arkansaské univerzity zkoumal fyziologii hladovějících hadů a zjistil, že dokáží snížit rychlost svého metabolismu.

Badatel z Arkansaské univerzity zkoumal fyziologii hladovějících hadů a zjistil, že dokáží snížit rychlost svého metabolismu.

Tato zvířata posouvají redukci energie na novou úroveň, - říká Maršál McCue (Marshall McCue), postgraduální student biologie z fakulty umění a věd J.Williama Fullbrighta. Seznamuje nás se svými poznatky v časopise Zoology.

Ačkoli vědci z týmu, vedeného biologem z Arkansaské univerzity (University of Arkansas), věděli, že některé druhy hadů jsou schopny přežít až dva roky bez potravy, nikdo neprovedl žádné studie fyziologických změn, které u hadů nastávají během tohoto dlouhého období bez potravy. McCue zkoumal tři druhy hadů - krajtu královskou, užovku čínskou a západního chřestýše diamantového.

Po šest měsíců bylo celkem 62 studovaných hadích exemplářů bez jídla. Výsledky ukázaly, že hadi dokáží snížit svou standardní rychlost metabolismu, přičemž někteří až o 72 procent.

"Hadi mají už tak malé energetické požadavky. Netušili jsme, že je mohou ještě snížit," říká McCue.

Další překvapující zjištění: hadi navzdory nedostatku potravy dále rostou - kontraintuitivní zjištění, ale měření se opět nevyskytuje ve vědeckovýzkumné literatuře.

"Myslím si, že toto poukazuje na silný selektivní užitek z takového růstu," tvrdí McCue. Ale také to znamená, že hadi jsou extrémně efektivní ve svých schopnostech využívat dostupné zásoby.

K objasnění strategie používané hady k boji s hladověním, McCue uplatnil ekonomickou analogii jejich zásob a požadavků. "Když jste odloučení od zdrojů, váš organizmus stále potřebuje spotřebovávat energii," říká. Hranice jejich "požadavků" je spojena s snížením rychlostí metabolizmu. A hranice těchto "zásob" musí být spojena se střídmým a postupným využíváním zdrojů energie, které mají po ruce.

Hadi jsou na zemi relativně novým druhem, který se zde vyskytujícím přibližně 100 miliónů let. V současnosti jejich druh tvoří asi tak polovinu celkové populace plazů.

"Hadi jsou evolučně velice úspěšní," říká McCue. Pochopení fyziologie, která jim umožňuje uspět v prostředích s nízkými energetickými zdroji, pomůže vědcům lépe porozumět evoluci hadů a jejich adaptaci na stávající ekosystém.

zdroj: http://dailyheadlines.uark.ed...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« říhající losi Bakterie 0,5mln. let »