Humři se navzájem straší falešnými klepety

Samci humrů s klepety, které jsou větší než statistický průměr, zastrašují jiné samce - případné partnery v boji - pouze a jen svým vzhledem. Přesto často taková zbytnělá klepeta nepředstavují pro soka vážnou hrozbu.

Pokud se setkají dva samci s přibližně stejnými klepety, pak k potyčce dojde bez ohledu na jejich velikost.

Pokud se setkají dva samci s přibližně stejnými klepety, pak k potyčce dojde bez ohledu na jejich velikost.

Doktora Robbie Wilsona (Robbie S. Wilson), biologa z univerzity v Queenslandu (University of Queensland), a jeho kolegy zaujali humři Cherax dispar. Tito živočichové se vyznačují extrémní agresivitou: boje, které mezi sebou někdy svádějí, často končí ztrátou končetiny, a někdy i smrtí jednoho z rváčů. "Jsou schopni ucvaknout vám prst, když je berete do ruky", - říká Wilson.

Aby mohli pozorovat bojovné chování těchto stvoření, shromáždila Wilsonova skupina na pobřeží Queenslandu 32 dospělých samců výše uvedeného druhu humrů.

Během experimentu vědci umístili zvířátka do plastových akvárií a čekali, co se bude dít dál. Badatelé ještě upřesnili, že doba každého pokusu byla omezena na deset minut – to proto, aby se korýši nestihli přespříliš zmrzačit.

"Vypadalo to spíše, jako bychom se dívali na nějaké sportovní závodění, a ne na to, že pracujeme," - vzpomíná Wilson. - Jako kdybychom pořádali zápas v boxu."

Během tohoto "boxu" vyšlo najevo, že pokud má samec velká klepeta, pak se jeho soupeř obvykle vzdal bez boje. A tak se experimentátoři nespokojili jen s pozorováním, ale rozhodli se změřit sílu největších klepet, které na délku dosahovaly jedné třetiny délky trupu samotného humra (5-7 centimetrů).

Když nějakému humrovi zasunuli do klepeta senzor, začal čidlo zuřivě tisknout. Ale jak ukázaly výsledky této části experimentu, když je klepeto velké, neznamená to, že je taky silné. A co víc, po provedení některých srovnávacích testů, biologové zjistili, že v průměru síla velkých klepet u samců je téměř dvakrát menší, než u klepet samiček! Nicméně, nijak se to neodrazilo na zastrašujícím "psychologickém efektu" velikosti klepeta.

Podle slov Robbieho Wilsona, s takovouto klamavou strategií zastrašování se můžeme v přírodě setkat častěji, než jsme si dříve mysleli. Ale vztahovat tyto poznatky na jiné zvířecí druhy je zatím předčasné.

Podrobnosti o tomto experimentu se dozvíte z publikace Wilsona a jeho kolegů v časopise "Americký přírodovědec" (American Naturalist).

zdroj: http://www.livescience.com/an...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Vynálezy,

« Krabi koš Maska na Aleutách »