Británie - bývalý poloostrov Evropy

Británie se oddělila od Evropy díky přírodní katastrofě. Teorie megazáplav existuje už 30 let, ale poprvé se podařilo získat jasný důkaz o této události, v podobě něčeho, jako je nápis na kameni.

Británie a Francie před 200-450 tisíci lety. Žlutou barvou je vyznačena souš, která se nezměnila ani po záplavách; světle béžové je území, které v té době bylo pokryto ledovcem; hnědé jsou části, které se v současnosti nacházejí pod vodou; červená šipka ukazuje směr proudu, který protrhl hráz; tmavě modrá barva je ledovcové jezero, světle modrá – Atlantik. 1 – pohoří Veld-Artois. Řeky: 2 – Temže, 3 – Rýn, 4 – Somma, 5 – Seina, 6 – Solent.

Británie a Francie před 200-450 tisíci lety. Žlutou barvou je vyznačena souš, která se nezměnila ani po záplavách; světle béžové je území, které v té době bylo pokryto ledovcem; hnědé jsou části, které se v současnosti nacházejí pod vodou; červená šipka ukazuje směr proudu, který protrhl hráz; tmavě modrá barva je ledovcové jezero, světle modrá – Atlantik. 1 – pohoří Veld-Artois. Řeky: 2 – Temže, 3 – Rýn, 4 – Somma, 5 – Seina, 6 – Solent.

Britské ostrovy jsou největším souostrovím, které patří k Evropě. Skládají se ze dvou velkých ostrovů - Velké Británie a Irska, jsou rozděleny Irským mořem, a patří k nim ještě 5 tisíc malých ostrůvků. Co do plochy je Velká Británie dvakrát menší (se svými 244 tis. km²) než velké státy v Zahraniční Evropě - Francie a Španělsko.

Mohutná přírodní kataklyzma se udála před 200 tisíci lety. Zjistil to Sanjeev Gupta a jeho kolegové z Císařské akademie v Londýně (Imperial College London).

Svědectví o katastrofě bylo získáno během geologického průzkumu. Na dně kanálu, který odděluje Británii od kontinentu, zvuková lokalizace s vysokou přesností ukázala "hluboké šrámy", které kdysi vznikly nečekaným výronem kolosálního množství vody. Byly tam nalezeny "suchozemské" části reliéfů, které byly vyříznuty mohutným proudem vody, a dokonce i řečiště řek, které dříve tekly po povrchu.

Bílé Křídové útesy na pobřeží průlivu opravdu vypadají, jako by je někdo uřízl nožem.

Bílé Křídové útesy na pobřeží průlivu opravdu vypadají, jako by je někdo uřízl nožem.

Tato voda se sem dostala z velikého jezera, které se nacházelo na místě dnešního Ledového oceánu, v té době zablokovaného ledovými krami. Jezero bylo zásobováno tající ledovcovou vodou z pravěkých řek Temže a Rýna, které od té doby mají změněné toky.

Na jihu, od této vodní nádrže, se Británie sjednotila s kontinentální Evropou. Ale jednou mohutné zemětřesení zničilo ledovou hráz v místech dnešního Doverského průlivu, proud vody se řítil na jih a prořezával si cestu dokonce i přes hory, které navíc byly tvořeny křídovými horninami. Nad nynější úrovní moře se tyčily jen 30 metrů.

Dno Anglického kanálu, které se vytvořilo katastrofální povodní. Barevná škála - hloubka v metrech. Zde uvedená část území je na předcházející mapě označena bílým obdélníkem.

Dno Anglického kanálu, které se vytvořilo katastrofální povodní. Barevná škála - hloubka v metrech. Zde uvedená část území je na předcházející mapě označena bílým obdélníkem.

Doktor Gupta tvrdí, že takový přísun vody byl jedním z nejvýraznějších příkladů megazáplav v historii, a především jemu Británie vděčí za svůj "ostrovní" statut.

"Pokud by k tomu nedošlo, pak by Velká Británie navždy zůstala evropským poloostrovem. Vůbec bychom nepotřebovali nějaký tunel pod kanálem La Manche a kdykoliv bychom se dostali suchou nohou z Francie do Velké Británie, jak to dříve lidé ještě před záplavami běžně dělali", vysvětluje vědec.

Mimochodem, člověk Británii osídlil až na osmý pokus.

Megazáplavy trvaly několik měsíců, uvolnily z jezera přibližně jeden milión kubických metrů vody za sekundu.

zdroj: http://news.bbc.co.uk/2/hi/sc...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Vynálezy,

« Sloni bez hranic poklad vikingů »