Absolutní teplo nebo absolutní chlad?

Absolutní nula podle Kelvinovy stupnice nebo přibližně mínus 460 podle Fahrenheita – chladněji ani už být nemůže, při této teplotě ustává jakýkoliv tepelný pohyb. Myslíte, že existuje druhý extrém – absolutní teplotní maximum?

Koróna nemá vnější hranici a zasahuje hluboko do sluneční soustavy. Její teplota je okolo 1 500 000 K. Velmi dobře se dá pozorovat při zatměních Slunce.

Koróna nemá vnější hranici a zasahuje hluboko do sluneční soustavy. Její teplota je okolo 1 500 000 K. Velmi dobře se dá pozorovat při zatměních Slunce.

Absolutní nula podle Kelvinovy stupnice nebo přibližně mínus 460 podle Fahrenheita - chladněji ani už být nemůže, při této teplotě ustává jakýkoliv tepelný pohyb. Myslíte, že existuje druhý extrém - absolutní teplotní maximum? Odpověď závisí na tom, na koho z fyziků-teoretiků se obrátíte s dotazem.

Ve standardním modelu za maximální teoreticky možnou teplotu je považována Planckova teplota - 1032 К (Max Planck). Takovou teplotu měl náš Vesmír prvních 10-43 sekund po Velkém třesku. Rozměr samotného Vesmíru tehdy nepřesahoval 10-35 metrů. Druhým adeptem na rekord je Hagedornova teplota (Hagedorn temperature) 1032 K. Zformulovali ji stoupenci teorie superstrun, kteří si myslí, že Země nevznikla z elementárních částic, ale díky tenkým vibrujícím strunám. Vědec z Evropského centra fyziky vysokých energií (CERN - European Organization for Nuclear Research) stanovil teplotu 1017 K, což zdůvodnil tím, že především s takovými energiemi bude pracovat největší urychlovač částic na světě. Existuje názor, že absolutní maximální teplota ... je 0 К. A může teplotní minimum existovat současně s maximální teplotou? A proč by ne! Prostě, při teplotách, které jsou vyšší než Planckovova teplota, začíná fungovat jiná fyzika, která se řídí jinými, pro nás ještě neznámými, zákony. Obecná teorie relativity nevylučuje nekonečně vysoké teploty v bodech singularity: například, v prvních okamžicích zrodu Vesmíru a v černých děrách. Navíc, v souladu s klasickou prací Charlese Kittela a Herberta Kroemera (Charles Kittel and Herbert Kroemer) Thermal Physics existují teploty, vyšší než nekonečné - a ať to vypadá jakkoli podivně, jde o ... teploty záporné! Podle Kittela a Kroemera škála teplot od absolutního chladu k absolutnímu teplu je následující: +0 K, …, +300 K, …, +∞ K, -∞ K, …, -300 K, …, -0 K.

zdroj: http://www.pbs.org/wgbh/nova/...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Tajemství firmy,

« Nebeská energie Placený sex »